5.4.2021 Tietyömaiden nopeusrajoitukset

 

NOPEUSRAJOITUKSET TIETYÖALUEILLA

Kesän lähestyessä lisääntyvät myös tiellä tehtävät tietyöt. Kun tiellä suoritetaan rakennus- ja kunnossapitotöitä, niin liikennettä varoitetaan ja etenkin sen nopeutta rajoitetaan liikennemerkeillä ja opasteilla. Tielläliikkujien oman turvallisuuden ja ajoneuvon vaurioitumisriskin ohella kysymys on tiellä tai sen lähellä työtä tekevien työntekijöiden turvallisuudesta. Tietyömaa-alueilla tapahtuneissa onnettomuuksissa menehtyneitä tulee poliisin tietoon vuosittain keskimäärin kolme ja loukkaantuneita keskimäärin 150.

Nopeusrajoitusten asettaminen on tarkasti säädetty ja ohjeistettu, mutta siitä huolimatta nähdään työmailla usein virheellisiä ja jopa erehdyttäviä työmaisen nopeusrajoitusten merkintätapoja. Tyypillisin virhe on siinä, ettei tilapäisen nopeusrajoituksen päätymistä merkitä mitenkään, kuten alla oleva kuvapari osoittaa.

Kuva4Kuva3 (2)

Tieliikennelain liitteen 3.3. mukaan nopeusrajoitusmerkin (C32) voimassaolo päättyy joko nopeusrajoituksen päättymistä osoittavaan merkkiin (C33) tai uuden nopeusrajoituksen alkamista osoittavaan liikennemerkkiin. Ellei huomata poistaa aiempaa nopeusrajoitusmerkkiä, niin lopputulos herättää oikeutetun ihmetyksen siitä, mikä merkki oikein on voimassa.

Tietyo-nopeusrajoitus1

Liikennemerkki on voimassa vain sillä tiellä, jolle se on asetettu. Kiertoliittymät ovat joskus ongelmallisia sen suhteen, mikä tie jatkuu. Jos kysymys on numeroidusta valta- tai maantiestä, niin ongelmaa ei yleensä ole, taajamissa puolestaan noudatetaan yleensä taajaman yleisrajoitusta tai sitä pienempää aluenopeusrajoitusta. Alla oleva taajamarajoituksen voimassa oloalueella herättää kuitenkin kysymysmerkin, onko tämä liikennemerkki voimassa missään muualla kuin kiertoliittymässä, jos siinäkään.  

Kuva5

Hallintolain 5 §:n nojalla viranomaistoiminnan tulee olla lainmukaista ja tarkoituksenmukaista. Liikennemerkki ilman TLL 51 §:n mukaista päätöstä on vailla laillista perustetta ja se on poistettava. Laiton merkki ei myöskään perusta rangaistusvastuuta. Liikennemerkin asettamispäätöksestä poikkeava tai muuten virheellinen asettaminen ei voi laajentaa vaan vain supistaa merkin voimassaoloaluetta taikka poistaa sen vaikutuksen kokonaan.

 

Risto Tuori