Sakkomenettelyn monimutkaisuus yllätti asiantuntijatkin

Rikesakkomenettely, rangaistusvaatimusmenettely ja rangaistusmääräysmenettely menivät Itä-Suomen hovioikeuden 9.4.2020 ratkaisemassa tapauksessa suloisesti sekaisin niin syyttäjältä, vastaajan avustajalta kuin käräjäoikeudeltakin. Sakkomääräysmenettelyyn ei sentään kukaan vedonnut. Vuonna 2010 säädetyt ja vuonna 2016 voimaantulleet sakotusmenettelyjä koskevat säännökset olisivat kyllä tarpeettoman monimutkaisia ilman 1.6.2020 voimaan tulevaa liikennevirhemaksuakin.

Asiassa oli kysymys siitä, että vastaajalle oli lähetetty automaattisessa nopeusvalvonnassa havaitusta ylinopeudesta ilmoitus ehdollisesta rikesakosta, jota tämä määräajassa vastusti. Sen jälkeen poliisi antoi tiedoksi rangaistusvaatimuksen, koska vastaaja ei suostunut asian käsittelemiseen sakkomenettelyssä. Vastaaja haki käräjäoikeudessa muutosta saamaansa rangaistusvaatimukseen, jonka johdosta käräjäoikeus vapautti vastaajan rangaistusvastuusta.

Syyttäjä kanteli hovioikeuteen vaatien, että käräjäoikeuden tuomio poistetaan, koska käräjäoikeudella ei ole ollut toimivaltaa muuttaa rangaistusmääräystä vastaajan esittämillä perusteilla.

Hovioikeus totesi, että vastaajan muutoksenhaun kohteena oli ollut rangaistusvaatimus eikä rangaistusmääräys, ja poisti tuomion.  Vastaajan oikeudenkäyntikuluvaatimus hylättiin.

Lähde: www.edilex.fi.