Liikenneoikeusyhdistys ry

Liikenneoikeusyhdistys ry (Trafikjuridiska Föreningen rf) perustettiin 22.1.2009 liikennealan asiantuntijoiden yhteistyöforumiksi edistämään hyvää ja oikeudenmukaista liikennelainsäädäntöä. Yhdistys pyrkii edistämään tasapuolisesti kaikkien tienkäyttäjien kannalta oikeudellisesti oikeita ratkaisuja.

Kaikkien liikennemuotojen hallinnon kokoaminen saman Liikennevirasto Trafin alaisuuteen osoittaa, että eri alojen vuorovaikutus voi olla hyvin hedelmällistäkin. Myös Liikenneoikeusyhdistys ry on halunnut sulkea piiriinsä kaikki liikennemuodot maalta merelle, ilmaan ja avaruuteen. Yhdistyksemme jäsenille tarjottava Liikenne-lehti tuo lukijoilleen monitieteellistä ja kaikkia liikennemuotoja koskevaa tietoa.

Tieliikenteen kansantaloudellisen valta-aseman ja jokaisen kansalaisen käyttäytymiseen vaikuttavan sääntelyn johdosta tieliikenneoikeus on tähän asti muodostanut yhdistyksemme toiminnan painopisteen. Näin ei tarvitse aina olla, toivotamme mielellämme myös muiden liikennemuotojen juridiikasta kiinnostuneet mukaan.

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan näiden kotisivujen ohella sähköpostin ja Liikenne-lehden välityksellä. Yhdistys  on sopinut Liikennesuunnittelun Seura ry:n kanssa Liikenne-lehden julkaisemisesta ja jakamisesta Liikenneoikeusyhdistys ry:n jäsenille.

Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea sellainen liikenteen jonkin osa-alueen asiantuntija, joka on myös kiinnostunut liikenneoikeudesta, hyväksyy yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja jota vähintään yksi yhdistyksen jäsen on suositellut tai hallituksen jäsen on haastatellut.


Ajankohtaista

KÄRÄJÄOIKEUS HYLKÄSI SYYTTEEN 21 KM/H YLINOPEUDESTA
09.02.2021

Ylinopeuksien seuraamusjärjestelmä kaipaa korjausta
08.12.2020

LENTOMATKUSTAJAN OIKEUS KORVAUKSIIN EU-TUOMIOISTUIMESSA
15.03.2020

LIIKENNE 2019 SEMINAARIN ALUSTUKSET
12.11.2019

EU PARANTAA AJONEUVOTURVALLISUUTTA
07.04.2019