LIIKENTEEN ESTÄMISESTÄ JA YLEISESTÄ AUTTAMISVELVOLLISUUDESTA

Satuinpa tässä paikalle, kun pitkä mies makasi poikittain kadulla estäen liikennettä. Eräs nainen oli jo pysähtynyt häntä tarkastelemaan ja totesimme, että ilmeisesti viina oli taas tehnyt tehtävänsä ja vienyt unten maille kesken kotimatkan.

Liikenteen estämisestä on voimassa olevassa tieliikennelain 3 § 2 momentissa säädetty seuraavasti: Tienkäyttäjä ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä liikennettä. Vanhan kaskun mukaan makaaminen ajotiellä poikittain on rangaistavaa liikenteen estämistä, pitkittäin kadun suuntaisesti sen sijaan ei. Mies siis syyllistyi selvästi lainvastaiseen tekoon, joten piti pohtia, oliko asialle tehtävä jotakin.

Tieliikennelain 62 § 3 momentissa säädetään seuraavaa: Milloin tiellä on este, josta saattaa aiheutua vakavaa vaaraa liikenteelle, jokaisen esteen havainneen tienkäyttäjän on mahdollisuuksiensa mukaan viipymättä ryhdyttävä 2 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin taikka, jollei se ilman kohtuutonta hankaluutta ole mahdollista, ilmoitettava asiasta poliisille.

Tästä säännöksestä ei kuitenkaan ole apua, sillä juopuneen makaaminen alhaisen nopeuden katuosuudella ei juurikaan aiheuta vaaraa kenellekään muulle kuin makaajalle itselleen. Seuraava mahdollisesti sovellettavaksi tuleva säännös löytyy tieliikennelain 57 §:stä: Jos joku on liikenneonnettomuuden johdosta joutunut sellaiseen tilaan, että on välttämätöntä heti kuljettaa hänet saamaan hoitoa, jokainen ajoneuvon kuljettaja on velvollinen kuljettamaan hänet.

No, minä olin jalankulkija, en ajoneuvon kuljettaja, joten ei tämäkään säännös auttanut. Mutta sitten tuli mieleen rikoslain 21 luvun 14 §: Joka saattaa toisen avuttomaan tilaan tai jättää sellaiseen tilaan henkilön, josta hän on velvollinen huolehtimaan, ja siten aiheuttaa vaaraa tämän hengelle tai terveydelle, on tuomittava heitteillepanosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Huh, nyt alkoi olla toiminnan aika. Niinpä yritinkin siirtää miestä pois tästä lainvastaisesta ja jopa hänelle itselleen hengenvaarallisesta asennosta, jonka seurauksena hän heräsi ja nousi omin avuin ylös. Lainvastainen ja vaarallinen tila oli lakannut. On se vaan hyvä, että laissa on säädetty yleisestä auttamisvelvollisuudesta.

Risto Tuori