TAKSIMATKOJEN HINTATIEDOT SELVÄSTI NÄKYVIIN

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi antoi 17.4.2018 antanut määräyksen taksiliikenteen palvelun kokonaishinnasta, jonka ylittyessä tai arvioitaessa ylittyvän taksiliikenteen palvelusta on sovittava nimenomaisesti. Määräys liittyi taksiliikenteen hinnoittelun vapautumiseen ja se tuli voimaan 1.7.2018.

Samassa yhteydessä Trafi antoi suosituksen hintatietojen ilmoittamisesta, johon oli esimerkinomaisesti liitetty malleja ruotsalaisten esikuvien mukaisesti auton sivutakaikkunaan liimattavista tarroista. Nyt Traficom valmistelee hintatietojen ilmoittamista koskevaa suositusta sitovampaa määräystä. Runsaan vuoden aikana työhön on ilmeisesti otettu markkinointialan ammattilaisia, minkä voi havaita verrattaessa v. 2018 ja 2019 tarraehdotuksia.

Suositus v. 2018                            Määräysluonnos v. 2019

Trafin suositus 2018Trafn maaraysluonnos 2019

Kerrankin on aihetta kehua virkamiesten esitystavan selkeyttä ja helppolukuisuutta!

Kannatan ehdottomasti!