Hyvää Uutta Vuotta!

Liikenneoikeusyhdistys toivottaa kaikille liikkujille Hyvää Uutta Vuotta!

Vuosi 2016 oli liikenneoikeuden näkökulmasta varsin tapahtumarikas. Tieliikennelainsäädännön uudistamistyö eteni ja hallitus antoi eduskunnalle esityksen uudeksi liikennekaareksi, poliisi sai oikeuden antaa enintään 20 päiväsakon sakkorangaistuksia ja kiristi ylinopeussakotusta alentamalla sakotuskynnystä, lisäksi liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja sitä törkeämmistä liikennerikoksista joutuu maksamaan sakon lisäksi myös rikosuhrimaksun.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen ja Liikenneturvan keräämien lehtitietojen perusteella tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä väheni vuonna 2016 lähes kymmenen prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (www.liikenneturva.fi). Liikennekuolemien analysoinnissa nousivat esille erityisesti kuljettajan ajokyky (alkoholi ja sairaudet), mielenterveysongelmat ja nuorten ylinopeudet. Tehostunut ylinopeuksien kameravalvonta ei näihin ongelmiin pysty vaikuttamaan.

Liikenneturvallisuus ei välttämättä parane pakottamalla, vaan panemalla tienkäyttäjät ajattelemaan, miten ajetaan. Alla olevassa kuvassa rämsööläisten tapa muistuttaa lapsista liikenteessä.

 

Varokaa lapsia

 

Risto Tuori

puheenjohtaja