Liikenneoikeusyhdistys ry:n lausuntoja

Liikenneoikeusyhdistys ry antoi 16.5.2024 lausunnon liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistiota, joka käsittelee tieliikenteen automaatiota:

LAUSUNTO: Lausunto - Tieliikenteen automaation edellyttämät lainsäädäntömuutokset Suomessa

Liikenneoikeusyhdistys on 15.1.2020 antanut seuraavat lausunnot:

LAUSUNTO LIIKENTEEN AUTOMAATIOSUUNNITELMA

LAUSUNTO - POLIISIN LIIKENNEVALVONNON JA LIIKENNETURVALLISUUDEN TOIMINTAOHJELMA 2021-2024

Liikenneoikeusyhdistys ry antoi 20.4.2020 Liikenne- ja viestintäministeriölle lausuntonsa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi liikenteenohjauslaitteiden käytöstä:

Lausunto VNA liikenteenohjauslaitteiden kaytosta Liikenneoikeusyhdistys

Liikenneoikeusyhdistys antoi 7.2.2020 lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi ajoneuvolaiksi: 

LO-lausunto07022020 HEluonnos Ajoneuvolaki

Liikenneoikeusyhdistys antoi 14.1.2020 lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta uuden tieliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta:

LO lausunto TLLkorjauspaketti final

Yhdistys antoi 23.9.2018 lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta luotsauslain (940/2003) muuttamiseksi:

Lausunto24092018 etaluotsaus

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi kesällä 2018 lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi vesiliikennelaksi. Yhdistys antoi seuraavan lausunnon 15.8.2018:

LO-lausunto 15082018 vesiliikennelaki

Eduskunnan lakivaliokunta pyysi 3.1.2018 lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 180/2017 vp)Liikenneoikeusyhdistys vastustaa edelleen hallinnolliseen liikennevirhemaksujärjestelmään siirtymistä, ja esittää eräisiin kohtiin yksityiskohtaisia huomautuksia ja korjausehdotuksia. Hallituksen esitys ja yhdistyksen lausunto löytyvät seuraavista linkeistä:

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+180/2017

LO-lausunto07022018-TLL-HE180-2017lakivaliokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi 18.3.2017 lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Liikenneoikeusyhdistys toteaa esityksen sisältävä monia kannatettavia muutoksia ja parannuksia nykyiseen lakiin, mutta vastustaa jyrkästi hallinnolliseen liikennevirhemaksujärjestelmään siirtymistä.

LO-lausunto26032017-TLL-esitysluonnos_ lvm

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi 15.11.2016 lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi. Liikenneoikeusyhdistyksen puolesta annetussa lausunnossa vastustettiin ehdotusta hallinnollisen liikennevirhemaksun säätämistä ja puollettiin sen sijaan aikaisemmin annettujen lausuntojen tavoin rikesakon soveltamisalueen laajentamista.

LO-lausunto 28112016 lvm_final

Oikeusministeriö pyysi 9.11.2015 lausuntoa luonnoksesta sakkojen korottamista koskevaksi hallituksen esitykseksi.  Liikenneoikeusyhdistyksen puolesta annettiin seuraava lausunto, jossa vastustettiin sakkojen korottamista pelkästään valtion tulojen lisäämiseksi sekä ehdotettiin mm. Ruotsin esimerkin mukaisesti rikesakon soveltamisalueen laajentamista.

Lausunto_OM_30112015