Takaisin ylös

Liikenneoikeusyhdistys ry

Liikenneoikeusyhdistys ry (Trafikjuridiska Föreningen rf) perustettiin 22.1.2009 liikennealan asiantuntijoiden yhteistyöforumiksi edistämään hyvää ja oikeudenmukaista liikennelainsäädäntöä. Yhdistys pyrkii edistämään tasapuolisesti kaikkien tienkäyttäjien kannalta oikeudellisesti oikeita ratkaisuja.

Kaikkien liikennemuotojen hallinnon kokoaminen saman Liikennevirasto Trafin alaisuuteen osoittaa, että eri alojen vuorovaikutus voi olla hyvin hedelmällistäkin. Myös Liikenneoikeusyhdistys ry on halunnut sulkea piiriinsä kaikki liikennemuodot maalta merelle, ilmaan ja avaruuteen. Yhdistyksemme jäsenille tarjottava Liikenne-lehti tuo lukijoilleen monitieteellistä ja kaikkia liikennemuotoja koskevaa tietoa.

Tieliikenteen kansantaloudellisen valta-aseman ja jokaisen kansalaisen käyttäytymiseen vaikuttavan sääntelyn johdosta tieliikenneoikeus on tähän asti muodostanut yhdistyksemme toiminnan painopisteen. Näin ei tarvitse aina olla, toivotamme mielellämme myös muiden liikennemuotojen juridiikasta kiinnostuneet mukaan.

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan näiden kotisivujen ohella sähköpostin ja Liikenne-lehden välityksellä. Yhdistys  on sopinut Liikennesuunnittelun Seura ry:n kanssa Liikenne-lehden julkaisemisesta ja jakamisesta Liikenneoikeusyhdistys ry:n jäsenille.

Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea sellainen liikenteen jonkin osa-alueen asiantuntija, joka on myös kiinnostunut liikenneoikeudesta, hyväksyy yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja jota vähintään yksi yhdistyksen jäsen on suositellut tai hallituksen jäsen on haastatellut.


Ajankohtaista

LIIKENNEMERKKI LUMEN PEITOSSA - ROVANIEMEN HO HYLKÄSI SYYTTEEN YLINOPEUDESTA
30.10.2018

Sähköpyörän maahantuojan vakuutusyhtiö korvausvelvolliseksi tulipalosta
04.10.2018

LIIKENNE2018 -seminaari 15.11.2018
01.10.2018

EU-maiden tärkeimmät liikennesäännöt mobiililaitteeseen
08.07.2018

KKO 2015:22: Helsingin metro-ohjesäännön rikkominen ei ole rangaistavaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena
12.04.2015