Ajankohtaista

TIEDOTTEITA

Liikenneoikeusyhdistys ry:n vuosikokouksessa 21.8.2020 käsiteltiin sääntömääräisten vuosikokousasioiden lisäksi yhdistyksen sääntömuutos, joka mahdollistaa yhdistyksen kokousten pitämisen hallituksen niin päättäessä myös etäosallistumisen. Sääntömuutos hyväksyttiin toisen kerran ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 3.11.2020, ja samalla hyväksyttiin myös yhdistyksen äänestys- ja vaalijärjestys.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin erovuoroiset Mika Sutela ja Jyrki Hapulahti sekä kuudenneksi hallituksen jäseneksi  tutkija Tarja Ojala Tampereelta.

Ennen ylimääräistä yhdistyksen kokousta ennen pidettiin yhteistyössä Liikennesuunnittelun Seura ry:n kanssa järjestetty Hyvä liikenne -seminaari, johon osallistui  alustajat mukaan lukien 24 henkilöä.

 Hallitus

 

08.04.2018 Trafi on selvittänyt automaattisen kameravalvonnan vaikutuksia

08.12.2017 KHO KUMOSI PYSÄKÖINTIVIRHEMAKSUN

03.12.2017 VOIMANLÄHTEENÄ TOIMIVA TRAKTORI EI OLE LIIKENTEESSÄ

17.11.2017 Apulaisoikeuskansleri moitti puutteellisia pysäköintivirhemaksupäätöksiä

21.07.2017 Hallinto-oikeus kumosi pysäköintivirhemaksun korotuksen

08.02.2017 Rikesakkoja korotettiin, ylinopeudet vähenivät - syy ja seuraus?

04.01.2017 KHO kumosi pysäköintivirhemaksun

02.01.2017 KHO: Valokopio vammaisen pysäköintiluvasta ei päde

20.12.2016 KHO: vammaisen pysäköintilupa ei päde yksityisellä alueella

27.06.2016 KHO: Italialaisen pysäköintikiekon käyttö oli vähäinen rike

1 2 3 4