Uusi liikenneoikeuden yhdistys

18.02.2009

Lehdistötiedote
21.1.2009

Uusi liikenneoikeuden yhdistys on perustettu 22.1.2009 edistämään hyvää ja oikeudenmukaista liikennelainsäädäntöä

Liikenneoikeus ry (Trafikjuridik rf) pyrkii edistämään tasapuolisesti kaikkien tienkäyttäjien kannalta oikeudellisesti oikeita ratkaisuja. Aloitteen järjestön perustamisesta tekivät Liikennesuunnittelun Seura ry ja Autoliitto ry. Järjestön perustamisesta päätettiin eilen Helsingissä pidetyn Hyvä liikenne -seminaarisarjan yhteydessä.

Liikenneoikeus ry on ammatillis-tieteellinen järjestö, jonka tarkoitus on koota jäsenikseen liikenneoikeuden asiantuntijoita. Järjestön puheenjohtajaksi valittiin Sastamalassa asuva asianajaja Risto Tuori. Oikeustieteen professori Matti Tolvanen valittiin järjestön varapuheenjohtajaksi.

Järjestön aatteellisena tavoitteena on edistää liikenneoikeuden ja erityisesti tieliikennelain tutkimusta sekä niiden yleistä tuntemusta erityisesti tieliikennelain ja ajoneuvosäädösten osalta. Järjestö tarjoaa jäsenilleen tilaisuuksia tietojen ja näkemysten vaihtamiseen liikenneoikeuden ja siihen liittyvien muiden oikeuden- ja tieteenalojen välillä. Lisäksi järjestö pyrkii vaikuttamaan liikenneoikeudelliseen lainsäädäntöön ja lain soveltamiseen.

"Liikenneoikeus ry haluaa tutkia koko liikennejärjestelmää, jotta sen toiminta ja valvonta kohtelisi oikeudenmukaisesti kaikkia liikenteen osallistuvia", sanoo järjestön puheenjohtaja asianajaja Risto Tuori.

Liikenneoikeus ry on poliittisesti sitoutumaton.

Lisätietoja:

Risto Tuori
Liikenneoikeus ry:n hallituksen puheenjohtaja
puh. 03 5141 644
faksi 03 5142 464
GSM 050 556 1644

Takaisin