Vuoden 2013 liikennekuolemat tutkittu

13.12.2014

VALT (Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta) on julkaissut tutkijalautakuntien raportin vuoden 2013 kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista. Lautakunta tutki yhteensä 197 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta ja 56 kevyen liikenteen onnettomuutta,  yhteensä siis 253 onnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 268 henkilöä. Virallisen onnettomuustilaston (Tilastokeskus ja Liikenneturva: Tieliikenneonnettomuudet 2013) mukaan tieliikenteessä kuoli vain 258 henkilöä. Ero johtuu pääosin siitä, että VALT:n raportissa on mukana myös ne onnettomuudet, jotka on poistettu virallisesta tilastosta sillä perusteella, että todellinen kuolinsyy on ollut esim. sairaus.

VALT:n tutkimusraportin mukaan onnettomuuksiin johtaneet suurimmat riskitekijät olivat seuraavat:

* virheellinen ohjausliike (14 %, n=27), käsittelyvirheiden yhdistelmä (11 %, n=21), sairaskohtaus (11 %, n=21) ja toisen osapuolen täydellinen havaitsemattomuus (11 %, n=21 %);
* kuljettajan tilaan liittyvä taustariski, kuten alkoholi, sairaus, väsymys tai mielentilaan liittyvä tekijä (68 %);
* ajonopeuteen liittyvä taustariski (esim. ylinopeus, liian suuri nopeus olosuhteisiin, taitoon tai ajoneuvoon nähden)  42 %,
* kaiteet tai kaiteiden puute (esim. ei keskikaidetta) onnettomuuden seurausten pahentajana (18 %).

Moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa pääaiheuttajana olleista kuljettajista rattijuoppoja oli 53 eli 28 %. Kevyen liikenteen onnettomuuksista 11 oli alkoholionnettomuuksia (jollakin osallisella oli alkoholia veressään 0,5 ‰ tai enemmän). Moottoriajoneuvossa kuolleista henkilöistä turvavyötä käytti 61 % (n=95) ja vammautuneista 64 %.

Ks. VALT:n tutkimusraportti 2013
Suomen tieliikenneonnettomuudet-tilastokirja 2013

Takaisin