KHO: Pysäköintikiekon voi asettaa tuulilasin yläreunaankin

16.02.2015

Korkein hallinto-oikeus on 16.2.2015 antamallaan päätöksellä kumonnut pysäköintivirhemaksun, joka perustui puutteelliseen tarkastukseen. Pysäköintikiekko on sijoitettava näkyvälle paikalle tuulilasin sisäpuolelle niin, että se on ulkoapäin luettavissa Tieliikennelaki 28 a §:n 2 mom. ja LVMp pysäköintikiekon käyttämisestä  liikenneministeriön päätöksen 3 §).

Auton kuljettaja oli esittämänsä selvityksen mukaan sijoittanut pysäköintikiekon autossaan tuulilasin kuljettajan puoleiseen yläreunaan. Pysäköinnintarkastaja oli tarkastaessaan lumen peitossa ollutta autoa, pyyhkinyt lumen vain tuulilasin alaosasta eikä ollut havainnut pysäköintikiekkoa. Korkein hallinto-oikeus katsoi jääneen näyttämättä, että auto oli ollut pysäköitynä pysäköintikiekon käyttöä koskevan säännöksen tai määräyksen vastaisesti. Pysäköintivirhemaksua ei voinut määrätä.
KHO 16.2.2015/388
www.kho.fi

Takaisin