EIT 17.2.2015: Ajokiellon määräämisprosessissa ei loukattu kaksoisrangaistavuuden kieltoa

18.02.2015

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 17.2.2015 antamassaan tuomiossa katsonut, ettei Suomen ajokieltojärjestelmä loukkaa kaksoisrangaistavuuden kieltoa. Sen mukaan kysymyksessä olleet kaksi prosessia, rikosprosessi ja ajokiellon määräämisprosessi, olivat ajallisesti ja asiallisesti olennaisesti osa samaa kokonaisuutta siten, ettei kysymyksessä ollut ne bis in idem -periaatteen loukkaus. ks. www.edilex.fi

Takaisin