KKO 2015:22: Helsingin metro-ohjesäännön rikkominen ei ole rangaistavaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena

12.04.2015

Korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen Helsingin kaupungin metro-ohjesäännön merkityksestä. Metrojunan kuljettaja A oli lainvoimaisesti tuomittu liikenneturvallisuuden vaarantamisesta rangaistukseen, sillä perusteella, että hän oli kuljettaessaan metrojunaa huolimattomuudesta rikkonut Helsingin kaupungin liikennelaitoksen metrojunankuljettajan toimintaohjetta aiheuttaen vaaraa toisen turvallisuudelle. Helsingin kaupungin metro-ohjesäännön mukaan juna saa lähteä asemalta vasta, kun sille on annettu asianmukaisesti opaste ja ovet ovat sulkeutuneet eikä muuta estettä junan lähdölle ole. Korkein oikeus totesi, ettei rikoslain 23 luvun 1 § sisällä viittausta Helsingin kaupungin metro-ohjesääntöön, joten rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen nojalla A:ta ei voitu tällä perusteella tuomita rangaistukseen. Tuomio purettiin. KKO 2015:22, www.finlex.fi

Takaisin