Hyvä liikenne -semnaarin esitykset 6.6.2023

06.06.2023

Liikenneoikeusyhdistys ry ja Liikennesuunnittelun Seura ry järjestivät 6.6.2023 perinteisen Hyvä liikenne -seminaarin Liikenneturvan tiloissa Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 17 henkilöä.

Suunnittelija, DI Petri Jääskeläisen alustuksen aiheena oli Älyliikenne ja liikenneturvallisuus, jota hän tarkasteli liikenneturvallisuushyötyjen ohella myös mahdollisten haittojen näkökulmasta. Yhteenvetona hän esitti kolme periaatetta: ihmiskeskeisyys, digitaalisen tiedon jakaminen ja sääntelyn lähtökohtien uudistamista. Jääskeläisen esitys löytyy täältä: Automaatio tieliikenteessä Jääskeläinen(4)

VTT Kalle Toiskallio esitteli kokemuksiaan autonomisia autoja koskevasta eurooppalainesta keskustelusta todeten kehityksen edellyttävän AU:n jäsenvaltioiden ydhenmukaisuutta, paradigmaattista muutosta ja koneteknisen lähestymistavan siirtymistä tietotekniseen lähestymistapaan. Samalla on kutienkin tunnistettava datan jakamisen ongelmat.  Automaattiautoilu Euroopassa esitys 060623

Takaisin