LIIKENNEMERKKI LUMEN PEITOSSA - ROVANIEMEN HO HYLKÄSI SYYTTEEN YLINOPEUDESTA

30.10.2018

Syytteen mukaan vastaaja oli valtatiellä nro 4 kuljettanut henkilöautoa 71 km/h nopeudella ylittäen liikennemerkein osoitetun sallitun enimmäisnopeuden 60 km/h. Vastaaja kiisti syytteen myöntäen ajaneensa rangaistusvaatimuksessa ilmoitettua nopeutta, mutta lumisesta liikennemerkistä johtuen hän ei ollut tiennyt alueen nopeusrajoitusta. Käräjäoikeus tuomitsi vastaajan 170 euron rikesakkoon.

Hovioikeus katsoi suullista pääkäsittelyä pitämättä, ettei vastaaja ollut näissä olosuhteissa välttämättä ymmärtänyt risteysalueen lähestymisen tarkoittaneen nopeusrajoituksen alenemista 60 kilometriksi tunnissa. Pelkästään liikennemerkin pyöreästä muodosta näissä olosuhteissa ei ollut voinut päätellä merkin osoittaman määräyksen sisältöä. Vastaajan huolimattomuus nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa oli ollut joka tapauksessa vähäistä. Vastaaja oli lumen peittämän liikennemerkin havaittuaan ja risteysaluetta lähestyessään laskenut ajonopeutensa huomattavasti alle kyseisen valtatien yleisnopeusrajoituksen. Syyte liikennerikkomuksesta hylättiin.

Käräjäoikeus oli katsonut, ettei nyt kysymyksessä olevaan asiaan sovelleta rikoslain säännöksiä, sillä kyse oli tieliikennelain ja rikesakkorikkomuksista annetun lain mukaan rangaistavasta teosta. Hovioikeus sen sijaan totesi, että vastaajan huolimattomuutta on arvioitava samoista lähtökohdista kuin hänen huolimattomuuttaan olisi arvioitava rikoslain säännöksiä sovellettaessa. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Edilex.fi

Kommentti: Ratkaisu vahvistaa sen, mitä tieliikennerikkomuksia koskevissa kirjoituksissa on varovasti kirjoitettu (esim. Tolvanen Matti: Tieliikennerikokset ja kriminaalipolitiikka, Kauppakaari 1999, s. 374, Tuori Risto: Tieliikenteen ylinopeusrikkomukset, Turun yliopisto 2002, s. 70). Ratkaisu on kuitenkin aina tehtävä tapauskohtaisesti ottaen huomioon, onko kysymys taajamasta vai sen ulkopuolisesta alueesta ja miten olosuhteet tukevat nopeusrajoituksen muuttumista. Kuljettaja ei myöskään voi vedota tietämättömyyteen, jos hänen on katsottava tienneen tai pitäneen tietää liikennemerkin sisällön.

Risto Tuori

Takaisin