Trafi on selvittänyt automaattisen kameravalvonnan vaikutuksia

08.04.2018

Trafin ja kahden ELY-keskuksen tilaamassa tutkimuksessa on selvitetty automaattisen nopeusvalvonnan vaikutuksia ajonopeuteen ja liikenneturvallisuuteen 11 tieosuudella, jolla on otettu käyttöön kiinteä automaattivalvonta vuosina 2007-2014.

Tutkimuksen mukaan ajoneuvojen keskinopeudet ja onnettomuusmäärät ovat laskeneet tieosuuksilla, joilla on otettu käyttöön kiinteä automaattivalvonta, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Automaattivalvonnan positiiviset liikenneturvallisuusvaikutukset näyttävät kantavan myös valvonnan ulkopuoliselle osalle tieverkkoa.

Ajoneuvojen keskinopeudet ovat laskeneet 2 km/h kiinteän automaattivalvonnan tiejaksoilla. Tutkimuksen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että ajonopeudet ovat laskeneet ainakin osittain automaattivalvonnan ansiosta myös valvonnan ulkopuolisella päätieverkolla. Valvonnan vaikutukset eivät myöskään ole heikentyneet ajan myötä, sillä ajonopeudet olivat laskeneet 2 km/h myös pitkän aikavälin tarkastelussa.

Ajonopeudet laskivat enemmän talvella (-2,4 km/h) kuin kesällä (-1,8 km/h). Myös liikenneturvallisuuskehitys oli valvontajaksoilla yleistä kehitystä myönteisempää, joskaan onnettomuustarkastelun tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

Tutkimustulokset eivät noudattaneet aiemmin julkaistuja teoreettisia laskentamalleja, joiden liikenneturvallisuusvaikutusten arvioitiin olevan hieman yliarvioituja. Autokannan passiivisen turvallisuuden kehittyminen on esimerkiksi parantanut ajoneuvojen turvallisuutta, jolloin onnettomuuksien seuraukset eivät välttämättä ole yhtä vakavia samoilla ajonopeuksilla kuin aiemmin. Vaikka nämä muutokset ovat olleet viime vuosikymmeninä merkittäviä, ovat muutokset tapahtuneet automaattivalvontajaksojen lisäksi myös vertailuteillä. Yksi mahdollinen ajonopeuksien laskua selittävä tekijä voi myös olla vakionopeudensäätimen yleistyminen autoissa.

Tutkimustulosten perusteella todettiin, ettei valvontaa ole tarkoituksenmukaista sijoittaa tasaisesti teiden linjaosuuksille, vaan esimerkiksi liittymäalueille ja muihin liikenneturvallisuuden ongelmapaikkoihin.

Risto Tuori

Trafi 6/2018

Takaisin