VOIMANLÄHTEENÄ TOIMIVA TRAKTORI EI OLE LIIKENTEESSÄ

03.12.2017

EU-tuomioistuin antoi tiistaina 28.11.2017 ennakkoratkaisun portugalilaisessa asiassa, jossa traktori toimi kasvinsuojeluaineen sumuttamiseen tarkoitetun pumpun voimanlähteenä aiheuttaen kasvinsuojeluaineruiskua käyttäneen henkilön kuoleman. 

Moottoriajoneuvodirektiivin (72/166/ETY) 3 artiklan 1 kohtaa on EU-tuomioistuimen mukaan tulkittava siten, ettei siinä tarkoitetun käsitteen ”ajoneuvojen käyttö” piiriin kuulu tilanne, jossa maataloustraktori oli osallisena onnettomuudessa, kun traktorin pääasiallisena tehtävänä ei tämän onnettomuuden sattuessa ollut sen käyttäminen liikennevälineenä vaan työkoneena.

Traktori oli paikallaan päällystämättömällä tiellä, mutta sen moottori oli käynnissä kasvinsuojeluaineen sumuttamiseen tarkoitetun pumpun käyttämiseksi. Traktorin painon, moottorin ja sumutuspumpun aiheuttaman tärinän ja pumpusta lähteneen kasvinsuojeluaineen siirtämiseen käytetyn letkun käsittelyn sekä tuolloisen rankan sateen vaikutuksesta maa petti traktorin alta. Traktori suistui alapuolisille penkereille, kääntyi ylösalaisin ja eteni kohti alapuolisilla penkereillä olleita neljää työntekijää, jotka olivat levittämässä kasvinsuojeluainetta viiniköynnöksille. Yksi heistä jäi traktorin alle, minkä seurauksena hän kuoli.

 Asia C 514/16

 

 

Takaisin