Takaisin ylös

Hallinto-oikeus kumosi pysäköintivirhemaksun korotuksen

21.07.2017

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 7.7.2017 antamallaan ratkaisulla poistanut pysäköintivirhemaksun korotusosan virheellisesti määrättynä. Päätös on annettu äänestyksen jälkeen.

Pysäköinnintarkastaja oli asettanut pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksensä A:n virheellisesti pysäköidyn auton tuulilasille. A ei ollut kiistänyt eikä myöntänyt pysäköineensä autoa, eikä myöskään maksanut pysäköintivirhemaksua ennen kuin se annettiin hänelle määräpäivän jälkeen erikseen tiedoksi. Silloin hän maksoi sen ilman 14 euron korotusta.

Hallinto-oikeus katsoi, että A:lle olisi pitänyt lähettää ensin pysäköintivirhemaksua koskeva päätös tiedoksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain 8 §:n 2 momentin mukaisesti. Lain 17 §:n mukaan maksu on silloin suoritettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ilman korotusta.

Erimieltä olleen jäsenen mukaan A ei ollut kiistänyt, etteikö pysäköintivirhemaksua koskevaa päätöstä ollut annettu hänelle tiedoksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain 8 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla kiinnittämällä se ajoneuvoon näkyvälle paikalle.  Kun maksua ei ollut määräajassa maksettu, se voitiin periä korotettuna.

Jutun ydin on siinä, missä ominaisuudessa A oli saanut tiedon pysäköintivirhemaksusta, luettuaan auton kuljettajana tuulilasille jätetyn päätöksen vai saatuaan siitä myöhemmin tiedon auton haltijana. Kun hän ei ollut kiistänyt pysäköineensä autoa, voidaan hänen katsoa saaneen pysäköintivirhemaksusta tiedon jo lähtiessään autolla uudelleen liikenteeseen. Näin ajatellen vähemmistöön jääneen hallintotuomarin mielipidettä voidaan pitää perusteltuna. Asiaan ehkä saadaan KHO:n kanta aikanaan.

Joka tapauksessa pysäköintivirhemaksu kannattaa maksaa määräaikana, jos on auton virheellisesti pysäköinyt. Ellei, niin sitten pitää maksaa tai saattaa todennäköiseksi, että joku toinen on auton pysäköinyt.

Itä-Suomen Hao 19.7.2017

Takaisin