Takaisin ylös

Rikesakkoja korotettiin, ylinopeudet vähenivät - syy ja seuraus?

08.02.2017

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (KRIMO) tutkimuksen mukaan ylinopeudet ovat vähentyneet valta- ja kantateillä noin yhdeksän prosenttia rikesakkojen korotuksen jälkeen. Rikesakkojen euromäärät korotettiin syyskuussa 2015 noin kaksinkertaisiksi. Tutkimus löytyy seuraavasta osoitteesta:

http://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/tutkimus-ylinopeudet-vahenivat-rikesakkojen-korotuksen-jalkeen

Tutkimuksessa verrattiin ajanjaksoa syyskuu 2015-elokuu 2016 edelliseen vastaavaan 12 kuukauden jaksoon, jolloin havaittiin yli 10 km/h ylinopeuksien vähentyneen noin yhdeksän prosenttia, ja keskinopeuksien laskeneen noin 0,4 kilometrillä tunnissa LAM-aineistossa.

Ylinopeudet vähenivät suhteellisesti eniten poliisin automaattisen liikennevalvonnan kameratolppien ja valvonta-autojen kohdalla, sillä ylinopeuden johdosta kuvattujen autojen osuus väheni lähes kolmanneksella. 

Niillä liikenteen automaattisilla mittausasemilla, joiden yhteydessä ei suoriteta poliisin kameravalvontaa, yli 10 km/h ylinopeutta ajavien autojen osuus laski 12,2 prosentista 11,1 prosenttiin. Tällaista ylinopeutta ajavien autojen määrä väheni siis noin yhdeksän prosenttia. Hitaammilla tieosuuksilla ylinopeudet vähenivät enemmän. Keskinopeudet laskivat noin 0,4 kilometrillä tunnissa.

Seuranta-aikana liikennevalvonnassa tapahtui myös muita muutoksia, ja erityisesti automaattisen liikennevalvonnan käyttöä lisättiin merkittävästi. Ylinopeudet olivat vähenemässä jo ennen uuden sakotuskäytännön voimaantuloa. Havaittua ylinopeuksien määrän laskua ei siten voida suoraviivaisesti tulkita sakkotason korotuksen seuraukseksi.

Takaisin