KHO: vammaisen pysäköintilupa ei päde yksityisellä alueella

20.12.2016

Korkein hallinto-oikeus antoi 20.12.2016 ratkaisun yksityisellä alueella tapahtuneesta vammaisen henkilön pysäköintirikkeestä, jota ei vammaisen pysäköintilupa oikeuttanut. Henkilön katsottiin kuitenkin erehtyneen alueen luonteesta, jonka vuoksi hänet vapautettiin maksusta. Äänestys 3-2

A oli pysäköinyt ajoneuvonsa, jossa oli vammaisen pysäköintilupa, Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin edustalle paikkaan, jossa pysäköinti oli liikennemerkillä kielletty. Lentoasema-alue oli yksityisaluetta, jossa vammaisen pysäköintiluvalla ei voinut, toisin kuin yleisillä alueilla, pysäköidä tällaisen pysäköintikiellon vastaisesti. Lentokenttäalueen yksityisalueluonnetta ei kuitenkaan voinut päätellä alueen teiden tai niiden varrella olevien liikennemerkkien perusteella.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A oli voinut perustellusti erehtyä alueen luonteesta. Hänelle oli voinut syntyä oikeutettu odotus sen suhteen, että kysymyksessä olisi yleinen alue ja että ajoneuvon pysäköiminen vammaisen pysäköintilupaan perustuen olisi ollut sallittu. 

Kommentti / Risto Tuori: Tieliikennelain 28 § 3 momentin mukaan pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköinti on siis kielletty, ellei sitä ole nimenomaisesti sallittu. Asia ei muutu toiseksi sillä, että omistaja on valtion omistama osakeyhtiö eikä silläkään, että aluetta käytetään yleiseen liikenteeseen ja siellä sovelletaan tieliikennelain säännöksiä.

Hallintolain 6 §:ssä puolestaan suojataan oikeusjärjestykseen perustuvia oikeutettuja odotuksia. Jos kysymys olisi ollut liikennettä vaarantavasta pysäköinnistä, sovellettavaksi olisi tullut rikoslain 4 luvun 1 §:n tunnusmerkistöerehdystä koskeva säännös.  Erehtymisestä ei kummankaan perusteella rangaista.

Pysäköintivirhemaksun määrääminen yksityisalueella edellyttää, että kiinteistön omistaja tai haltija on esittänyt sitä varten pyynnön tai valtuutuksen. Lainsäädännöstä ei edellytetä, että kunnallisen pysäköinninvalvonnan valvonnassa olevalla alueella ilmoitetaan, että se on yksityisalue ja kunnallisen pysäköinninvalvonnan hoidossa.
 
Tämä päätös merkitsee, että entistä tarkemmin yleiseen liikenteeseen käytetyt yksityisalueet on myös näkyvästi merkittävä yksityisalueiksi.

Hallitus suunnitelee maantieverkoston yksityistämistä osakeyhtiöön, jolloin herää kysymys, muuttuvatko yleiset tiet samalla yksityisiksi alueiksi, joilla pysäköintiä varten on haettava Tieosakeyhtiön lupa.

 

 

 

Takaisin