Takaisin ylös

Liikenneoikeusyhdistys ry:n lausuntoja

Eduskunnan lakivaliokunta pyysi 3.1.2018 lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 180/2017 vp)Liikenneoikeusyhdistys vastustaa edelleen hallinnolliseen liikennevirhemaksujärjestelmään siirtymistä, ja esittää eräisiin kohtiin yksityiskohtaisia huomautuksia ja korjausehdotuksia. Hallituksen esitys ja yhdityksen lausunto löytyvät seuraavista linkeistä:

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+180/2017

LO-lausunto07022018-TLL-HE180-2017lakivaliokunta

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi 18.3.2017 lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Liikenneoikeusyhdistys toteaa esityksen sisältävä monia kannatettavia muutoksia ja parannuksia nykyiseen lakiin, mutta vastustaa jyrkästi hallinnolliseen liikennevirhemaksujärjestelmään siirtymistä.

LO-lausunto26032017-TLL-esitysluonnos_ lvm

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi 15.11.2016 lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi. Liikenneoikeusyhdistyksen puolesta annetussa lausunnossa vastustettiin ehdotusta hallinnollisen liikennevirhemaksun säätämistä ja puollettiin sen sijaan aikaisemmin annettujen lausuntojen tavoin rikesakon soveltamisalueen laajentamista.

LO-lausunto 28112016 lvm_final

Oikeusministeriö pyysi 9.11.2015 lausuntoa luonnoksesta sakkojen korottamista koskevaksi hallituksen esitykseksi.  Liikenneoikeusyhdistyksen puolesta annettiin seuraava lausunto, jossa vastustettiin sakkojen korottamista pelkästään valtion tulojen lisäämiseksi sekä ehdotettiin mm. Ruotsin esimerkin mukaisesti rikesakon soveltamisalueen laajentamista.

Lausunto_OM_30112015