Takaisin ylös

EDUSKUNNAN LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA SAI TIELIIKENNELAIN VALMIIKSI

20.06.2018

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut mietintönsä tieliikennelain kokonaisuudistuksesta. Mietintö löytyy eduskunnan sivustolta tunnuksella LiVM 18/2018.

Perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan lausunnoissa esitetyt huomautukset näyttävät otetun huomioon liikennevaliokunnan mietinnössä. Erityisesti tämä koski ajoneuvokohtaista liikennevirhemaksua ja viittausta rikoslakiin.

Valiokunta on tehnyt useita muutoksia hallituksen esitykseen, mm. ylinopeusrikkomusten osalta alin asteikko on nyt enintään 10 km/h ylinopeus, kun aiemmin hallitus esitti sanktioitavaksi enintään 5 km/h ylinopeudet. Valiokunta ei ottanut mitään kantaa liikennevirhemaksun ja liikenneturvallisuuden vaarantamisrikoksen yhteensovittamisen ongelmaan, johon Liikenneoikeusyhdistys on kiinnittänyt huomiota. Puheenjohtajan blogissa huhtikuulla varoitimme siitä, että osa yli 20 km/h ylinopeuksista saattaisi jäädä kokonaan sanktioinnin ulkopuolelle.

Tieliikennelain uudistus on valtava kokonaisuus sisältäen sekä tieliikenteen säännöt, liikennemerkit, ajoneuvojen käyttöä koskevat säännökset sekä tieliikenteen rikkomukset. Olemme eräiltä osin arvostelleet esitystä, mutta pääosin toteumassa oleva uudistus on tervetullut ja tarpeellinen lainsäädännön päivitys. Merkittävää on esimerkiksi liikennesääntöjen kirjoittaminen siten, että niitä voidaan sovelta sekä kuljettajan kuljettamiin että autonomisesti liikkuviin ajoneuvoihin. 

 

 

Takaisin